Oversikt over de viktigste grunnleggende begrepssystemene Hjem

Farge
Form
Stilling
Plass
Størrelse
Retning
Antall
Lyd
Vekt
Mønster
Forandring
Temperatur

Funksjoner
Stoffart
Overflate
Stoffegenskaper
Lukt
Smak
Tid
Fart
Verdi
Symbol
Kjønn
Levende/ikke levende