Om Nyborg Pedagogikk

 

HjemNyborg Pedagogikk er en kompetansefirma som tilbyr kurs og veiledning til skoler og systematisk begrepsundervisning, og spesialundervisning til barn og unge fra førskolealder og oppover.

Målet er på den ene siden å hjelpe barn og ungdom med lærevanskene deres, og på den andre siden å spre mer kunnskap omkring grunnleggende begrepsundervisning og hvilken betydning den kan ha. Til nå er det desverre relativt få lærere og spesiallærere i skolen som har satt seg grundig inn i Nyborgmodellene, til tross for det store pedagogiske potensialet som ligger i denne metoden. Ved å etablere seg privat, blir denne kompetansen og hjelpen tilgjengelig for flere.

Kompetanseformidling

Lærere kan se under kurs for å se åpent utlyste kurs. Skoler/grupper kan ta kontakt for egne opplegg. Foreldre og andre som ønsker mer informasjon, kan gjerne ta kontakt for tilbud om foredrag, kurs eller opplæring.

Privatundervisning

Nyborg Pedagogikk underviser for tiden i Bergen, Oslo, Kristiansand, Ålesund, Ås og Norheimsund. Dette er godt planlagte undervisningsopplegg tilpasset den enkelte elev, med en detaljert rapport i etterkant. Det legges stor vekt på samarbeid med foreldrene for å få en raskest mulig effekt. Vi underviser elever i alle aldre, fra førskolealder og helt opp i voksen alder, både de som trenger en liten hjelp for å fungere godt i normal skolesituasjon, og de som trenger mer omfattende oppfølging. Les mer

Undervisningsmateriell

I undervisningen brukes mange forskjellige hjelpemidler og konkreter som det er tungvint å ta med seg rundt. Undervisningen er derfor lokalisert til egne undervisningslokaler.

Der det er hensiktsmessig, formidler jeg noe undervisningsutstyr som kan nyttes til oppfølging hjemme.                 

Lokalisering

Undervisning gis på Eidsvåg i Bergen, i Oslo, Kristiansand, Ålesund og på Ås i Akershus (20 minutter kjøring fra Oslo). I Norheimsund tas det for tiden ikke inn nye elever.

 

 

Solveig Nyborg - Nyborg Pedagogikk
Solveig Nyborg - Nyborg Pedagogikk
 
BU-kurs for lærere
BU-kursholder innleid på egen skole.