Om oss

 
 

HjemNyborg Pedagogikk ble i 2011 startet av Solveig Nyborg, bosatt i Kvam i Hardanger.

Solveig Nyborg

Solveig Nyborg er lektor med tilleggsutdanning innen spesialpedagogikk og har 5 år realfaglig utdanning fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) på Ås.

Solveig ble i 1991 kjent med sine svigerforeldre, Magne og Ragnhild Nyborg. På den tiden hadde de nylig etablert Institutt for Anvendt Pedagogikk i Asker. Hun fikk etter hvert et grundig innblikk den pedagogiske grunnlagstenkningen og undervisningsmetodene.

Ragnhild Nyborg var en svært dyktig spesialpedagog som tok imot privatelever fra morgen til kveld uken igjennom. Å se hva elevene hennes kunne oppnå gjennom den undervisningen de fikk, gjorde et dypt inntrykk. Magne og Ragnhild døde begge i 1996.

Med utdannelse som sivilagronom arbeidet Solveig Nyborg mange år med rådgivning innen økologi i landbrukssektoren. Dette ga verdifull veiledningskompetanse og mye praktisk yrkeserfaring som gjør det lettere å flette konkrete eksempler inn i undervisningen. Teoretiske og praktiske ferdigheter bør gå hånd i hånd, slik læringsmodellene til Magne Nyborg presenterer det.

Interessen for pedagogikk og spesialpedagogikk var vekket, og gjennom videreutdanning skiftet Solveig Nyborg etter hvert over til læreryrket og spesialpedagogikk. Hun har nå i flere år hatt pedagogisk ansvar ved Norheimsund Friskule i tillegg til kursing og privatundervisning. Tidligere har Solveig jobbet noen år i offentlig grunnskole, både med spesialundervisning på barneskole og som matematikk-, naturfag- og samfunnsfagslærer på ungdomstrinnet. En kortere periode hadde hun også norskopplæring for fremmedspråklige ved voksenopplæringen i Kvam. Begrepsundervisning har hele veien vært en viktig strategi i det praktiske undervisningsarbeidet.

For å kunne fokusere på den unike pedagogiske arven etter Magne og Ragnhild Nyborg, startet Solveig Nyborg i 2011 opp eget firma for undervisning og kompetanseformidling. Dette blir også en videreføring av familietradisjonen med privatundervisning.

25 års praktisk erfaring med begrepsundervisning i ulike sammenheng har overbevist om at dette er noe alle vil ha stor nytte av, samtidig som undervisningssituasjonen i seg selv er spennende og motiverende for både elev og lærer.

Med 7 egne barn har Solveig Nyborg dessuten hatt rikelig anledning å prøve ut prinsippene som foreldrepedagog. Foreldrene er viktige støttespillere for barnet i det å bygge opp et solid læringsgrunnlag!

 

 

Medarbeidere i Nyborg Pedagogikk

Alle medarbeidere i Nyborg Pedagogikk har blitt kurset grundig i Nyborgs læringsmodeller og i praktiske undervisningssituasjoner, og får i en opplæringsperiode tett oppfølging av Solveig Nyborg. Alle vil derfor levere høy kvalitet på undervisningen, og følge opp timene med rapporter med veiledninger i etterkant.

Sindre Nyborg

Sindre Nyborg er fra Kvam i Hardanger og er igang med masterstudier i realfaglektorutdanninga ved NMBU på Ås, der han også tilbyr privatundervisning til elever i alderen 7-20 år.
Sindre har undervist barn med lese-,skrive- og matematikkvansker for Nyborg Pedagogikk siden 2014, og har også ett års erfaring som Ent3r-mentor i matematikk på Ås. Ved siden av studiene er Sindre en dyktig fotograf, og har etablert egen virksomhet på dette (boligfotografering, bryllup, portretter, film). Våren 2016 studerte han et halvt år fysikk og media ved Universitetet i Townsville, Australia.

Sigurd Nyborg

Sigurd Nyborg er fra Kvam i Hardanger og studerer pedagogikk ved UiA i Kristiansand, der han også tilbyr privatundervisning ved siden av studiene. Han er gift med Ingvild Nyborg, som og så gir undervisning i Kristiansand.

Sigurd har undervist for Nyborg Pedagogikk siden sommeren 2015, da han først hadde ansvar for sommerundervisningen i Bergen, og deretter privatundervisning i Kristiansand gjennom skoleåret.
Sommeren 2016 hadde han fullt belegg på sommerskole-tilbudet i Slemmestad, og har fått svært gode tilbakemeldinger fra fornøyde kunder:

-Vi har hatt svært positive erfaringer med undervisningsopplegget i regi av Sigurd Nyborg. Jeg synes timene var gode, instruktive og grundige – samtidig som Sigurd greidde å kommunisere godt med datteren vår. Det var helt rett å starte undervisninga med de mest grunnleggende begrepene. Datteren vår ble raskt trygg på Sigurd.
Takk for et bra gjennomført opplegg! (NEY)

Simon Andreas Simonnes

Simon Andreas Simonnes fra Volda er student ved Norsk Lærerakademi i
Bergen og har gitt privatundervisning for Nyborg Pedagogikk i Bergen siden sommeren 2015. Han har også gitt intensiv sommerundervisning i Bergen sommeren 2016, har erfaring som støttekontakt og arbeider i tillegg som helgeassistent ved et bofellesskap for psykisk utviklingshemmede i Bergen Kommune.

- Tusen takk, Simon for at du har fått datteren vår til å mestre innen
matte. Hun vil gjerne fortsette!! (K.M)

Erling-Andre Kvistad Nilsen

Erling er fra Ålesund der han er kontaktlærer for en 2.klasse ved den lokale barneskolen. Erling har satt seg svært grundig inn i Nyborg sine teorier og undervisningsmodeller. Han har gjort gode erfaringer med Systematisk Begrepsundervisening i begynneropplæringen for klassen sin, i privat spesialundervisning og i privat matematikkundervisning på ungdomsskolenivå. Erling takket ja til å undervise for Nyborg Pedagogikk fra sommeren 2016.
Erling sier dette om erfaringene sine som BU-pedagog:

-BU-modellen (Systematisk Begrepsundervisning) er et godt verktøy for å planlegge og gjennomføre undervisning. Undervisningen blir praktisk og konkret, og elevene er aktive. Jeg har mange ganger blitt positivt overrasket over hvor godt elevene lærer, og hvor flinke de er blitt til å oppdage detaljer og til å sette ord på det de ser og kan. Dette styrker elevene bl.a i lese-, og skriveprosessen, de blir mer selvstendige og kan lettere vurdere og korrigere eget arbeid.

Ingvild Johanne Rehaug Nyborg

Ingvild er fra Slemmestad og studerer pedagogikk ved UiA i Kristiansand. Hun underviser i Kristiansand, og er gift med Sigurd Nyborg.

Tone Ravndal

Tone er fra Ålgård og studerer ved Lærerhøyskolen i Oslo. Hun tilbyr undervisning i Oslo.

"På fritiden har jeg blant annet vært danseleder i seks år, korleder i to år, konfirmasjonleder i ett år og bandleder i fem år. I tillegg har jeg undervist og vært mye med barn og ungdom gjennom min ettåringstjeneste i Norkirken Grimstad. For tiden går jeg på lærerutdanningen 5-10 med hovedfag matematikk på høyskolen i Oslo og Akershus. BU er noe jeg virkelig kunne ønske jeg selv hadde lært da jeg var yngre. Så nå når jeg har fått muligheten til å kunne undervise på denne måten, så vil jeg med glede gjøre det. Konseptet er så enkelt, og samtidig så genialt! Denne kjekke og effektive måten å lære på er noe jeg har lyst til at så mange som mulig skal få oppleve."

Magnus Nyborg

Magnus Nyborg deltar i administrasjon, strategiarbeid, kursing og regnskapsføring for Nyborg Pedagogikk.

Nyborg Pedagogikk Pedagoger

 

 

 

Solveig Nyborg - Nyborg Pedagogikk
Solveig Nyborg - Nyborg Pedagogikk Bergen/ Norheimsund
Sindre Nyborg - Nyborg Pedagogikk
Sindre Nyborg - Nyborg Pedagogikk Oslo Sør/Ås
Sigurd Nyborg - Nyborg Pedagogikk
Sigurd Nyborg - Nyborg Pedagogikk Kristiansand
Wencke Haslund - Nyborg Pedagogikk
Wencke Haslund - Nyborg Pedagogikk Bergen
Simon Simonnes - Nyborg Pedagogikk
Simon Simonnes - Nyborg Pedagogikk Bergen
Erling Nilsen - Nyborg Pedagogikk
Erling-Andre Kvistad Nilsen - Nyborg Pedagogikk Ålesund
Ingvild Nyborg - Nyborg Pedagogikk
Ingvild Nyborg - Nyborg Pedagogikk Kristiansand
Tone Ravndal - Nyborg Pedagogikk
Tone Ravndal - Nyborg Pedagogikk Oslo
Magnus Nyborg - Nyborg Pedagogikk
Magnus Nyborg - Nyborg Pedagogikk - adm.