Tilbakemeldinger

 
 

Hjem"Vi vil takke Solveig for den utrolig gode jobben hun har gjort meddatteren vår, som har hatt utfordringer både med skriving, lesing og matte. Nå har hun gått til Solveig snart to år og vi ser en fin fremgang hele tiden. Det er stor forskjell i hva datteren vår kan og mestrer etter at hun begynte hos Solveig. Vi bruker og metodikken til Solveig ved leksehjelp.

Vi tør nesten ikke tenke på hvor datteren vår hadde vært i dag i forhold til hva hun kan hvis ikke hun hadde begynt hos Solveig. Solveig gikk tilbake til start og har bygget stein på stein slik at både matte og skriving/lesing er blitt enklere og gøyere.

Metodikken til Solveig er absolutt noe vi vil anbefale for alle elever og burde vært en del av den norske skolen. Undervisningen er variert og grundig, og matte og norsk læres på en gøy og interessant måte. Du møter eleven på en helt spesiell måte hvor den føler seg sett, respektert og ikke minst blir inspirert av deg.

Tusen takk Solveig for at vi fikk plass hos deg og at du har undervisning i Bergensområdet.
C.F
."

Tilbakemelding etter 3 mnd undervisning av en 10-åring med matematikkvansker:

"Det er tydeleg at mattetimane er både lærerike og motiverande for barnebarnet mitt. Han er i det heile meir motivert for læring generelt. Han gleder seg til timane trass i at han eigentleg er trøytt etter ein lang skuledag. Han likar spesielt å få delta praktisk i undervisninga.
Det smittar over på oss begge når du er så engasjert, Solveig. Kjempefornøygd med undervisninga di. Måten du flettar inn realistiske oppgåver på gjer matten meir spennande for guten.
Eg legg merke til at du hentar han raskt inn når han mysser konsentrasjonen. Det er ikkje vanleg å sjå han så konsentrert ellers. Det er nok den store utfordringa i klassesamanheng, trur eg. M.B.R"

"Vår datter på 9 år, har lærevansker og har nå gått til Nyborg i 2 år. Hun har hatt enormt utbytte av begrepsundervisning og det har hjulpet henne til å kunne gjenkjenne mønster, økt arbeidsminnekapasitet, begreper og gi forklaringer som ikke skolen har klart å få til. I timene blir hun møtt med forståelse og det legges stor vekt på alt hun klarer og hun får hele tiden positive tilbakemeldinger. Timene er morsomme, og hun gleder seg til hver time. Dette har gjort henne tryggere på seg selv og i tillegg takler hun nå skolehverdagen mye bedre. Fra å føle seg utenfor fordi de andre kan og lærer ting raskere enn henne, ser vi at hun nå hevder seg og klarer mye mer enn hun gjorde før. Vi vil anbefale dette både til skoler og foreldre som har barn som sliter i skolehverdagen. Vi ønsker begrepsundervisning implementert i skolen, for dette vil hjelpe alle elever og ikke bare dem som sliter.
W.H.
"

Her foreldrenes tilbakemelding på undervisningen av en 11åring som har hatt timer hos meg i to måneder:

"Litt om privatundervisningen.
Det som kanskje er det aller viktigste for sønnen vår er at læring hos deg oppleves som positivt. For en dyslektiker er ikke det en selvfølge. Etter at vi tok opp dette hos deg med hvordan skriften skal se ut, fokuserer han mer på dette. Han gjør seg mer flid og retter seg selv. Selv om jeg har sagt mange ganger til han, at han må i alle fall skrive slik at han kan lese det selv, terpet på bokstaver osv., har ikke det hatt noen virkning. Du må i alle fall ha klart og formidle et budskap til han, for nå prøver han iherdig og skrive pent. Når han skriver tenker han mer på om dette var lang eller kort vokal, og er han usikker sjekker han med meg. Han må i alle fall ha skjønt en god del av begrepene og han er alltid engasjert når han er hos deg.

Mvh M.A."

Nok en tilbakemelding fra foreldre på effekten av systematisk begrepsundervisning:

"Vi vil takke Solveig for den utrolig gode jobben hun har gjort med datteren vår, som har hatt utfordringer både med skriving, lesing og matte. Nå har hun gått til Solveig snart to år og vi ser en fin fremgang hele tiden. Det er stor forskjell i hva datteren vår kan og mestrer etter at hun begynte hos Solveig. Vi bruker og metodikken til Solveig ved leksehjelp.

Vi tør nesten ikke tenke på hvor datteren vår hadde vært i dag i forhold til hva hun kan hvis ikke hun hadde begynt hos Solveig. Solveig gikk tilbake til start og har bygget stein på stein slik at både matte og skriving/lesing er blitt enklere og gøyere.

Metodikken til Solveig er absolutt noe vi vil anbefale for alle elever og burde vært en del av den norske skolen. Undervisningen er variert og grundig, og matte og norsk læres på en gøy og interessant måte. Du møter eleven på en helt spesiell måte hvor den føler seg sett, respektert og ikke minst blir inspirert av deg.

Tusen takk Solveig for at vi fikk plass hos deg og at du har undervisning i Bergensområdet.
C.F.
"


"Sønnen vår har etter mange år uten å ha noen diagnose, fått diagnosen dyspraksi /spesifikke språkvansker . Det ble tidlig oppdaget at han hadde problemer med tale/uttale og etter hvert at han ikke klarte å lese/skrive. Det ble foretatt en rekke tester/utprøvinger av diverse fagfolk for å finne ut hvordan man kunne best hjelpe han. På barneskolen hadde han oppfølging av logoped og assistent, og dette var noen som brydde seg om problemet hans og vi følte at dette gikk framover . Det var da øving med logoped og lærer/assistent. Dette var på en liten skole der alle kjente alle .

Når sønnen vår begynte på ungdomstrinnet ble ting verre, han ble rett og slett en kasteball fordi det ikke var noen som han kunne forholde seg til. Han hadde lærere som var mye sykemeldt og borte fra jobb og for skolen ble han et problem, så da var det enten å gi han fri eller å la han være med noen av lærerne når de hadde oppdrag utenfor skolen. Han ble også i denne tiden lei av å gå til logoped (de kom i konflikt) så der ville han ikke gå lenger.

Sønnen vår ble tatt inn på videregående på særskilte vilkår (TIP) der han gikk delvis, men uten noen form for lese og skrivetrening. Her ble det ikke satt inn spesialkompetanse til han. Han gikk noen år her uten å trives.

For 2-3 år siden fikk han innvilget spesialundervisning 2x2 timer pr. uke ( dette hadde han rett på ifølge opplæringsloven). Dette opplegget var det (HFK) Yrkeskolen som hadde.

Samtidig med dette så hadde jeg hørt om Nyborg Pedagogikk og tok kontakt med Solveig Nyborg. Vi ble enige om et møte for å se om hun kunne hjelpe gutten, noe som hun mente hun kunne.

Vi har siden den gang, for ca. 2 - 3 år siden, hatt ca 1 dobbeltime i uken oss Solveig Nyborg (i begynnelsen var vi med , men nå kjører han til timene selv).

Sønnen vår har sakte men sikkert lært å lese ord og mindre tekster og å uttale ord bedre med metoden til Solveig , og dette vokser han på. Han er nå blitt 23 år.

Vi får alltid etter hver time rapport om hva de har jobbet med (kopi av denne ble også gitt til læreren på yrkeskolen).

Nå har sønnen vår begynt på voksenopplæringen 1 dobbeltime pr uke + Solveig 1 dobbeltime pr. uke

Vi føler undervisningen hos Solveig gir han motivasjon til å fortsette, men det er som vi alle vet, noe som skulle vert tatt tak i på et langt tidligere tidspunkt , og ikke når han var blitt 20 år. S.O"

"Eg vil seie tusen takk til Solveig som  har undervist borna mine ved hjelp av begrepsundervisning dette skuleåret. Spesielt vil eg snakke om hjelpa som dotter mi har fått. Ho går i 6.klasse og har dysleksi. Det var vanskeleg for ho å lese, difor likte ho ikkje lesing. Når ho las sjølv, forsto ho ikkje kva ho las.

Dette skuleåret begynte Solveig med begrepsundervisning av dotter mi. Etter ca 4 månader begynte jenta vår å lese lettleste barnebøker sjølv. Ho opplev no at det er gøy å lese  og har lest cirka 20 ganske lette barnebøker (om Frans, Sofija..) Ho kan no fortelje att innhaldet til meg. Vi er veldig glade for denne framgangen.

Solveig har også jobba med oss som foreldre. Vi har vore på foreldrekurs i februar. Det er veldig nyttig å vite meir om Nyborgpedagogikken som har hjulpet oss så mykje. Solveig har forklart oss den teoretiske bakgrunnen og kvifor metoden hjelper.
Vi som familie er veldig takksame for Solveig og den jobben ho gjer.
TUSEN TAKK!!!

Mor Vivita og familien"

"Et kurs som absolutt innfridde forventninger, samtidig en fin arena til å komme sammen med andre foreldre med lignende opplevelser som vi sitter med, vedrørende skole når barnet faller delvis av i et fag, for vår del; matematikk.

Har i flere år fått med hjem de samme leksene; men mer av det som ikke forståes kan ikke bli bra!

Etter få timer hos Solveig; skimter vi lyset, for barnet vårt både kan og vil; og hennes leten etter "nøkkelen" og deretter forslag til konkrete oppgaver og "lekser" som fører frem; er en lettelse!!

Godt fornøyd med dagen; som kunne vart og vart og vart…… for vedr temaer som angår barna våre, er tid ikke en faktor!

Tusen takk fra Marit "

 

 

 

Solveig Nyborg - Nyborg Pedagogikk
Solveig Nyborg - Nyborg Pedagogikk
Sindre Nyborg - Nyborg Pedagogikk
Sindre Nyborg - Nyborg Pedagogikk